PART PÅ HEST

Hvis du har part på en islænder på Lille Damkærgaard, kan hesten benyttes de dage hesten ikke går i rideskolen eller efter aftale. Ligeledes alle ferier og fridage.


  • Der vil være forskellige arrangementer, der skolehestene deltager udenfor de faste undervisningsdage. Ved disse anledninger vil partshaverne få besked på forhånd.
    Hesten må benyttes til rideture, kurser, stævner, ridelejr m.m.
  • Af hensyn til hestens kondition, er det nødvendig at hesten bliver redet minimum tre gange i ugen når det er ferie, så den kan holde til de aktiviteter partshavere ønsker at deltage i. Derfor er det vigtig at melde ud, hvis man ikke kan nå at ride så meget, så hesten kan blive motioneret på anden måde.
  • Hesten kan ikke udlånes af partshaveren til andre.
  • Da hesten rides meget på bane i undervisningen, er det ønskeligt, at den kommer så meget på tur som muligt og det forventes, at partshaverne rider med omtanke.
  • Partshavere deltager alle i weekend-pasningen af hestene + ved afvikling af ferie e.l.
  • Parthaverne forventes også at deltage i staldmøder og arbejdsdage.


Kontakt

Hvis du er interesseret i en part, så kontakt Siri på +45 24 85 54 99