HEST&HELSE - HESTEASSISTERET TERAPI

Hvad er det med hesten?


Hvad er det med hesten som gør at vi, som gør at vi, i relation til den, kan blive bedre kendt med os selv? 

 • Et fælles træk ved psykisk sårbare er at de har svært ved at etablere eller opretholde sociale relationer, noget som er typisk når en slider med angst og depressioner.
 • Relationelle mønstre bliver let synlig i samarbejde med heste.


Hvad er det en hest kan lære os som et menneske ikke kan?

 • Det at ikke være dømmende, og ikke tolke.
 • For det er noget vi mennesker gør hele tiden.
 • Vi tolker andre og ofte stemmer ikke de tolkningerne vi gør os om andre mennesker.
 • Så det fænomenologiske, det ikke-tolkende, er noget vi kan lære av heste.

Heste har ingen hemmelig agenda eller bagtanker og bidrager dermed til en ærlig relation.


For mange mennesker optager fortid og fremtid meget af vores tanker.

Ved depression går tankene til fortid, mens angst handler om bekymringer for fremtiden. Mens her og nu eksisterer ingen af delene. 

 

Tilstedeværelse

 • Terapi handler om at klare at være til stede i det man gør.
 • I vanlig samtaleterapi taler vi om problemer, mens ved hesteassisteret terapi oplever vi og erfarer i terapi situationen.
 • Det vi taler om, det øver vi på.
 • For eksempel når en mærker på angst og usikkerhed sammen med hesten, fokuserer vi på hvordan det er at være i denne følelse. Vi udfordrer patienterne til at stå i det.
 • Hesteassisteret terapi kan altså beskrives som en form for eksponeringsterapi. Det væsentlige for deltagerne er at erfare hvordan det en oplever i relation med hesten, kan drages til situationer en er i til dagligt.
 • Det handler om at kende igen følelser og finde ud hvad disse følelser gør med dig, under trygge omgivelser.
 • Ved at hele tiden måtte fokusere på hesten kommer en lidt ud af ens egne tanker.
 • Hvad er det der gør at hesten er egnet som terapeutisk redskab?
 • Hesten tvinger en til at være til stede her og nu. Uden at være til stede er det svært at få kontakt med hesten. Den er ikke-dømmende og møder, dig der du er, i øjeblikket, uden referencer fra tidligere oplevelser.
 • For mange kan tankene tage op så meget energi at en glemmer at være til stede i kroppen.
 • Hesten giver en mildere form for nærhed end den du får med et menneske, som ofte kan opleves mere nøgent og brutalt.
 • Vi har meget fokus på det at trække vejret, fordi det er det som kobler kroppen og hjernen sammen.
 • Mange er ikke bevidst sin egen vejrtrækning. Så vi bruger meget tid på det. På den måden bliver man også presset til at være her og nå.
 • Når man har angst får man lyst til at flygte fra kroppen og fra ubehaget. Men ved at fokusere på vejrtrækningen forbinder du dig med kroppen.
 • Når du rider bevæger du ryggen og bekkenet, det er en sådan bevægelse som kan løsne op i spændinger.
 • Flere mener at bevægelsen du har når du sidder i skridt på en hest, er tilsvarende den du har når du er indeni livmoderen til moderen din. Og det er jo måske det tryggeste mennesket har oplevet.


Om Hesteassisteret terapi


Hesten er unik i arbejdet med vores selvudviklingsprocess. Hesten har som dyr højt udviklede sanser som reflekterer og spejler vores nervesystem. Den kan på en nænsom måde hjælpe en videre i sit liv.


Et fælles træk for psykisk sårbare er, at de har svært ved at etablere og opretholde sociale relationer. Det vi lærer i samarbejdet med hesten er at ikke dømme og tolke, for hesten har ingen agenda eller bagtanker. Derfor bidrager den til en ærlig relation. I hesteassisteret terapi oplever vi og erfarer i terapi situationen.Hesten giver en mildere form for nærhed, end den du får med et menneske, som ofte kan opleves mere nøgent og brutalt.


I hesteassisteret terapi arbejder man både med hesten ved sin side samt til hest. Der arbejdes med forskellige øvelser, der vil hjælpe personen med at åbne sit kropssprog, lære at sætte grænser og tage styring i eget liv. Samarbejdet med hesten vil styrke selvværd, sanser og kognitive færdigheder samt personens motorik.


Gruppeforløbet vil styrke den enkelte deltagers færdigheder i sociale relationer. Oplevelser skabes i relation med andre, og hesten vil blive brugt til at skabe refleksion over, hvordan man indgår i relation med andre. Oplevelserne med hesten er en naturlig opstart til dialog i gruppen.


Den hesteassisterede terapi vil blive varetaget af faguddannet personale i samarbejde med den islandske hest.


For at deltage behøver man ingen erfaring med heste eller ønske om at blive rytter.

Lille Damkærgaard Hesteassisteret Terapi tilbyder terapi for gruppen af unge under 30 med psykiske problemer, mentale handicaps eller sociale problemer. F.eks. angst, stress, borderline, skizofreni samt unge begrænset af socialiserings vanskeligheder, lavt selvværd eller begrænset selvindsigt.


Terapien er med til at bringe målgruppen tættere på job og uddannelse gennem selvudvikling med hest er et forløb for en gruppe på max 6 personer over 6 uger, en formiddag om ugen. Nærmere beskrivelse se vedlagte.


I gruppen er alle underlagt tavshedspligt, så man kan tale åbent om, hvad der rør sig i en og der er en åben dialog, hvor man støtter og hjælper hinanden.


Lille Damkærgaard Hesteassisteret Terapi har de sidste 12 år haft forløb med Vejle Kommune, Jobcentret, Unge På Vej. Vi har haft minimum 4 fulde forløb pr år, og har derigennem oparbejdet en stor erfaring med netop denne målgruppe.Vi har også forløb med hesteassisteret terapi for enkeltpersoner og mentorforløb med unge i virksomhedspraktik.


Nøgleord for Lille Damkærgaard Hesteassisteret terapi er empati, humor, hestevelfærd, rummelighed, ligeværdig og sikkerhed. Vi arbejder med inspiration fra Eagala, Tove Hvid, Modum Bad og NLP terapi.

Kontakt

Kontakt Siri på +45 24 85 54 99, for flere oplysninger om Hesteassissteret terapi.