HEST&HELSE - HESTEASSISTERET TERAPI

Hesteassisteret terapi

forløb for børn og voksne, der …

  • af den en eller anden grund har manglende selvværd eller selvtillid.
  • har manglende kropsfornemmelse eller sansemæssig berøringsangst.
  • har et behov for bare at komme lidt ud, uden at der stilles krav.
  • har været eller er udsat for mobning.
  • har behov for en hobby eller fritidsaktivitet, hvor aktiviteten er særligt tilrettelagt ud fra en pædagogisk tilgang.

Kontakt

Kontakt Siri på +45 24 85 54 99, for flere oplysninger om Hesteassissteret terapi.